ข่าวประชาสัมพันธ์
ตารางเรียน 2-2565
โพสเมื่อ : 30 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนกุศลวิทยา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 65
ตารางเรียน
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
ประกาศเจตนารมณ์ โรงเรียนกุศลวิทยา องค์กรคุณธรรม
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 65
กำหนดการเปิดเรียนหลังจากเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๒ / ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 65
กำหนดการเปิดเรียนหลังจากเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๕
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 65
ตารางเรียนออนไลน์ ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 02 พ.ย. 64
ตารางเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 01 พ.ย. 64
วัฒนธรรมองค์กร กับการขับเคลื่อนสถานศึกษาในมิติที่หลากหลาย
โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 64
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลโรงเรียนกุศลวิทยา
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 64
โรงเรียนกุศลวิทยา ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นสถานศึกษานำร่องโครงการอารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
คติธรรมและโอวาท เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 64
ตารางเรียนออนไลน์
โพสเมื่อ : 02 ก.ค. 64
ประกาศผลการเรียน
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา2563
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 63
มาตรการป้องกันโควิด
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 63
ช่องทางในการรับชมการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
โพสเมื่อ : 17 พ.ค. 63
ตารางเรียน 1/2563
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 63
ประกาศผลการเรียน 2/2562
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 63
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ แบบ216 ค.216 ล.ป,29 ,216 ก,216 ปรับปรุง
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63